Έκτακτη προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο ΤΕΠΑΚ!

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προκηρύσσει δύο (2) θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (PhD), για εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 2021, στο θεματικό πεδίο “Ρομποτική και Αυτόνομα Συστήματα”, με μερική χρηματοδότηση στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος.

Για λεπτομέρειες αναφορικά με τις θέσεις πατήστε εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2021

Η δημιουργία της αίτησης καθώς και όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ.

Το σύνολο των προσφερόμενων Διδακτορικών θέσεων είναι αναρτημένες εδώ.

Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου κυμαίνονται, αναλόγως της συμπερίληψης ή όχι διδακτικού μέρους στο πρόγραμμα, από €3200 μέχρι €5200. ‘Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά εδώ.

Οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ([email protected]) και στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.