Δημόσια συζήτηση στο ΤΕΠΑΚ: «Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο: Φάρος ίσων ευκαιριών για όλους» με τη συμμετοχή και της Πρόεδρου της Βουλής!

Δημόσια συζήτηση με θέμα «Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο: Φάρος ίσων ευκαιριών για όλους» διοργάνωσε σήμερα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο πλαίσιο της Συνόδου των Πρυτάνεων των οκτώ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, που αποτελούν τη Συμμαχία του «Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου» (EUt+), η οποία πραγματοποιείται στη Λεμεσό.

Στη σημερινή συζήτηση συμμετείχαν η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου, η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νάσια Διονυσίου, η Σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Εξωτερική Πολιτική, κ. Τζόσι Χριστοδούλου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ, Δρ Δημήτρης Τσάλτας και ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ Γιώργος Παναγιώτου. Τη συζήτηση συντόνιζε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, Δρ Χριστιάνα Κούτα. Τους συμμετέχοντες στη συζήτηση υποδέχθηκε στην είσοδο του θεάτρου Ριάλτο, όπου διεξήχθη η συζήτηση, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.  Τη συζήτηση παρακολούθησαν τα μέλη των αντιπροσωπειών των επτά ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ως επίσης μέλη και στελέχη του ΤΕΠΑΚ.

Ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είναι η προώθηση μιας Ευρώπης για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, αναδεικνύοντας επίσης την ισότητα των φύλων. Τονίστηκε, επίσης, ότι το ΤΕΠΑΚ έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στα θέματα της συμπερίληψης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της ισότητας των φύλων. Συγκεκριμένα, έχει θεσπίσει Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα και έχει καταρτίσει Σχέδιο Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Plan).

 Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, συνεχάρη το ΤΕΠΑΚ για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και υλοποιεί προς την κατεύθυνση της ισότητας, της ποικιλομορφίας και της διασφάλισης ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς για όλους και τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ανάπτυξης συνεργειών και συνεργασιών ανάμεσα σε όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερης προόδου σε αυτούς τους σημαντικούς τομείς που αποτελούν, όπως είπε, κεντρικούς πυλώνες για τις δημοκρατικές κοινωνίες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι ομιλητές σημείωσαν πως παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα θέματα ως επίσης έχουν θεσπιστεί μια σειρά από νομοθεσίες, εντούτοις υπάρχουν ακόμα πολλά που θα πρέπει να γίνουν και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης. Εξέφρασαν ακόμη την ανάγκη υλοποίησης και πρακτικης εφαρμογής αυτών των νομοθεσιών και μεταρρυθμίσεων που έχουν αποφασιστεί κατά καιρούς ως επίσης την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από αυτά τα θέματα.

Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νάσια Διονυσίου αναφέρθηκε στον ρόλο και την αποστολή του Γραφείου στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφαρμογή των αρχών της ισότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ισότητας των φύλων ως επίσης της μη διάκρισης λόγω φύλου, χρώματος, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας κλπ.

Η Σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Εξωτερική Πολιτική, κ. Τζόσι Χριστοδούλου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως παρατηρείται διεθνώς ένα πισωγύρισμα σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα δικαιώματα των γυναικών. Ανέφερε ακόμη ότι σήμερα οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας εναντίον τους, προσθέτοντας ότι έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο να διανύσουμε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ Γιώργος Παναγιώτου, μιλώντας μέσα από τα δικά του βιώματα ως άτομο με αναπηρία, τόνισε τη σημασία της ισότητας και την ανάγκη της αποδοχής της διαφορετικότητας όλων των ανθρώπων αλλά και τη σημασία του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης ως στοιχεία για την πρόοδο μιας κοινωνίας. Επικαλέστηκε, επίσης, ένα απόφθεγμα του Μαχάτμα Γκάντι σύμφωνα με το οποίο «Η ικανότητά μας να φτάσουμε στην ενότητα μέσω της διαφορετικότητας θα είναι η ομορφιά και η δοκιμασία του πολιτισμού μας ». Ευχαρίστησε επίσης το ΤΕΠΑΚ για τη στήριξη και τη βοήθεια που του παρείχε και συνεχίζει να του παρέχει καθόλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ, Δρ Δημήτρης Τσάλτας τόνισε ότι όλοι κι ο κάθε ένας ξεχωριστά θα πρέπει να παλέψουμε για να πετύχουμε, ως κοινωνία, την ισότητα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών και καταπολέμηση των στερεότυπων και διακρίσεων. Τόνισε ότι για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί στο ΤΕΠΑΚ Επιτροπή Ισότητας η οποία έχει ως στόχο την υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο για την πολιτική του Πανεπιστημίου όσον αφορά στην ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες των φύλων, την ενδυνάμωση της γυναίκας και τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ικανότητες Σημειώνεται πως η Ισότητα των Φύλων αποτελεί τον Στόχο 5 εκ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τους οποίους το ΤΕΠΑΚ έχει ως στρατηγικό στόχο να τους ενσωματώσει στους πυλώνες λειτουργίας του.

Στη Συμμαχία του «Ευρωπαικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου» συμμετέχει και το ΤΕΠΑΚ, μαζί με άλλα επτά Πανεπιστήμια από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, έχοντας ως κεντρική ιδέα το σλόγκαν «Think human first» και φιλοδοξώντας να καταστεί ένα από τα «Πανεπιστήμια του Μέλλοντος».

Στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Λεμεσού», από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021, θα διοργανωθούν ακόμη δύο δημόσιες συζητήσεις  στο θέατρο Ριάλτο της Λεμεσού στις  23 και 24 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00.

Η δεύτερη συζήτηση με τίτλο «EUt+: Boosting European Research, Innovation and Entrepreneurship» θα διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκου Κόκκινου, του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία κ. Νικόλα Μαστρογιαννόπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της PwC Cyprus κ. Ευγένιου Ευγενίου, της Διευθύνουσας Συμβούλου της Theramir, κ. Μαριάννας Προκόπη, του Διευθύνοντος Σύμβουλου της LearnWorlds κ. Πάνου Σιώζου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της SignalGeneriX κ. Τάσου Κουνούδη και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Metabeta κ. Marius Ursache. Τη συζήτηση θα συντονίζουν ο Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας του ΤΕΠΑΚ Δρ Νικόλας Τσαπατσούλης και ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ Δρ Στέλιος Γιατρός.

Η τρίτη δημόσια συζήτηση με τίτλο «EUt+: Designing the future of higher education in Europe» θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Θέμιδας Χριστοφίδου, του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου  Προδρόμου, του Διευθυντή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της γαλλικής πόλης Τρουά κ. Pierre Koch και του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη. Τη συζήτηση θα συντονίζει ο  Συντονιστής του EUt κ. Timothee Toury.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των οκτώ Πανεπιστημιών της Συμμαχίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 – 10:30, στο κτήριο «Δράκος» του ΤΕΠΑΚ, στην παρουσία της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Θέμιδας Χριστοφίδου.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, θα υπογραφεί η «Συμφωνία της Λεμεσού», η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Γραφείου Συντονισμού Διεθνών Ομάδων (International Teams Coordination Office – ITCO) σε κάθε Πανεπιστημιούπολη, τη δημιουργία του Γραφείου Erasmus EUt+   και την υπογραφή Συμφώνου Συναντίληψης για τη δημιουργία συστάδων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.