Ανάγκη για θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Κύπρο!

Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, ωστόσο έχουν γίνει τα πρώτα βήματα σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Κύπρο, σύμφωνα με σχετικές παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο «ΛΟΑΤΚΙ+ Ανθρώπινα Δικαιώματα: Η επόμενη μέρα». Η ημερίδα διοργανώθηκε από το γραφείο του Ανώτερου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Κωνσταντίνου Φελλά, στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού έργου VoiceIt, που αυτό το μήνα ολοκληρώνεται μετά από δύο χρόνια δράσεων.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η Επίτροπος Νομοθεσίας, κ. Λουϊζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, παρουσίασε τις βασικές πρόνοιες σχετικού νομοσχεδίου που ετοιμάζεται, για αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, και ανέλυσε τις έννομες συνέπειες έκδοσης πιστοποιητικού αναγνώρισης ταυτότητας φύλων.

Στην ομιλία του, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς ανέλυσε τα προβλήματα που προκύπτουν από τις προσπάθειες προσδιορισμού του σεξουαλικού προσανατολισμού και της έννοιας της σεξουαλικότητας. Στάθηκε ιδιαίτερα στο παράδειγμα της Κύπρου, όπου οι ελληνοκυπριακές πολιτισμικές επιρροές επιτάσσουν απόκρυψη της σεξουαλικής ταυτότητας ενός ατόμου, όταν αυτή δεν εμπίπτει στην κυρίαρχη δομή των φύλων. Υπογράμμισε την ανάγκη κατανόησης της εμμονής που υπάρχει σε αυτήν, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η εμφάνιση εναλλακτικών μορφών ατομικής σεξουαλικής ταυτότητας, και οι Ελληνοκύπριοι ΛΟΑΤΚΙ+ να αναγκάζονται να ενστερνίζονται μια ψευδή ετεροφυλοφιλική ταυτότητα.

Συνεχίζοντας, ο κ. Φελλάς τόνισε ότι για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη θεώρηση του θέματος, «χρειάζεται να επικεντρωθούμε σε άλλες μορφές ομοφυλοφιλίας, άλλους τρόπους με τους οποίους έρχεται στην επιφάνεια, οργανώνεται, τυγχάνει κατανόησης, κατονομάζεται, ή σκόπιμα παραμένει ανώνυμη, η ομοφυλοφιλική επιθυμία και συμπεριφορά». Θα πρέπει, σημείωσε, «να είμαστε προσεκτικοί να μην θεωρήσουμε την εξέλιξη μιας ομοφυλοφιλικής ταυτότητας αποκλειστικά μέσω του Δυτικού μονολιθικού φακού, ενώ παράλληλα να αναμένουμε πως ο εκσυγχρονισμός θα καταστήσει τις μη Δυτικές κουλτούρες ικανές για απόκτηση περισσότερης ειλικρίνειας και αποδοχής ομοφυλοφιλικών συμπεριφορών και ταυτοτήτων. Για να επιτευχθεί το δεύτερο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές στη δόμηση της ταυτότητας και στην έκφραση της σεξουαλικότητας».

Καταλήγοντας, ο Καθηγητής σημείωσε πως στην Κύπρο σήμερα, η εμπειρική έρευνα σχετικά με βιώματα των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ εντός και εκτός σχολικού πλαισίου, βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικά στάδια. Τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη για χάραξη σχετικών στρατηγικών, για εντοπισμό και προσαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων, αλλά και για προβολή παραδειγμάτων καλής πρακτικής, τα οποία άρουν συμπεριφορές προκατάληψης και διακρίσεων και προσφέρουν αποτελεσματική στήριξη σε άτομα που τις έχουν βιώσει. «Μόλις τώρα έχουμε αρχίσει να θέτουμε τα σωστά ερωτήματα, μα εναπόκειται σε εμάς να βρούμε τις ορθές απαντήσεις», ολοκλήρωσε.

Με τη σειρά του, ο Επικεφαλής Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Άριστος Τσιάρτας, τόνισε πως με το νέο νομοσχέδιο προστατεύεται η έκφραση φύλου, ενώ διασφαλίζονται τα δικαιώματα μιας παραμελημένης ομάδας συνανθρώπων μας. «Στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται αναβαθμίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα», επισήμανε.

Τέλος, ο Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα Πολυπολιτισμικότητας, Αποδοχής και Σεβασμού της Διαφορετικότητας, κ. Κώστας Γαβριηλίδης, παραδέχτηκε πως «ακόμα έχουμε πολύ δρόμο για να καλύψουμε», παρουσιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο, σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Rainbow Europe.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εκπροσωπούμενο από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Φελλά, συμμετείχε ενεργά στην ομάδα Εθνικών Προτεραιοτήτων του έργου VoiceIt, για τη διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κύπρο. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει προτάσεις δράσεων με βασικούς στρατηγικούς στόχους την ισότητα και την προστασία από διακρίσεις, την εκπαίδευση, την υγεία, την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, τη ΛΟΑΤΚΙ+ συμμετοχή, τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και τη στέγαση.