Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πλήρες μέλος του European University Association!

Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association / EUA) στις 29 Οκτωβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πλέον πλήρες μέλος της Ένωσης. Η ένταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο EUA, το οποίο εκπροσωπεί περισσότερα από 800 Πανεπιστήμια και εθνικές Συνόδους Πρυτάνεων από 48 Ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί αναγνώριση και επιβεβαίωση της εκτεταμένης ερευνητικής του δραστηριότητας, των διαδικασιών του για διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του, των διεθνών του συνεργασιών και της ακαδημαϊκής του αριστείας γενικότερα.

Το EUA, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια από την ίδρυσή του, είναι ένας οργανισμός που βρίσκεται σε συνεχή διάδραση με μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών και αναμφίβολα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη, την έρευνα και την καινοτομία καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Με την ένταξή του στο EUA, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με διακεκριμένα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία βέλτιστων κοινών πρακτικών και στρατηγικών για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη και να συμμετάσχει σε νέα ερευνητικά έργα και πολλές άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες που θα συντείνουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.