Η υλοποίηση του έργου «EWA – Ενδυναμώνοντας τις Αθλήτριες» προχωρά με τη διεξαγωγή του δημόσιου διαλόγου!

Το έργο EWA (Empowering Women Athletes – Ενδυναμώνοντας τις Αθλήτριες) στοχεύει στην αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων εναντίον των γυναικών στους χώρους του αθλητισμού στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Μέσα από τη διαμόρφωση μιας κοινότητας αθλητριών, επαγγελματιών και υπευθύνων χάραξης αθλητικής πολιτικής στην Ευρώπη, το έργο αποσκοπεί στη διαμόρφωση αποτελεσματικών εργαλείων ώστε να συμβάλλει στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στον αθλητισμό.

Σε αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν εντός του Νοέμβρη διαδικασίες δημόσιου διαλόγου με εκπροσώπους φορέων που ασχολούνται συστηματικά με αυτά τα ζητήματα.

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν και στις 8 συμμετέχουσες χώρες (Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα, Βέλγιο, Λιθουανία, Λετονία και Κύπρος) συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης πολιτικής κατά των έμφυλων διακρίσεων στον αθλητισμό καθώς και προτάσεις για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου κατά των έμφυλων διακρίσεων στον αθλητισμό.

Τελικός στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η έκδοση ενός επικαιροποιημένου οδηγού με καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων κατά των αθλητριών.

Η συγγραφή του οδηγού θα ολοκληρωθεί υπό την εποπτεία της ερευνητικής ομάδας του ΤΕΠΑΚ με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ, Δρ Αντώνη Θεοχάρους.

Πώς μπορείτε να μας υποστηρίξετε;

Ελάτε μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα του έργου – ακολουθήστε τις δραστηριότητές μας και πάρτε μέρος στην καμπάνια ευαισθητοποίησης.

fb: facebook.com/cutherac

e-mails: [email protected], [email protected]

τηλέφωνο: +35725002092