Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου!

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της Εθελοντικής Προσφοράς από το 1973, και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, υπέγραψαν στις 21 Δεκεμβρίου 2021 Μνημόνιο Συναντίληψης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η εγκαθίδρυση ενός πλαισίου συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για  την ανάπτυξη δράσεων με αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης θα προωθηθούν έργα και δραστηριότητες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αμοιβαίας αξιοποίησης της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης, συνεργασία για τη διεξαγωγή ερευνών, εκπόνηση μελετών ή αξιοποίηση και προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, δράσεις και εκστρατείες για την προώθηση του εθελοντισμού κ.ά. Απώτερος στόχος των δύο Φορέων είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία και θετικού αντίκτυπου στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δημητρίου και του Πρύτανη του ΑΠΚΥ, Καθηγητή κ. Πέτρου Πασιαρδή.