ΤΕΠΑΚ και ΠΣΣΕ ενώνουν δυνάμεις για ενίσχυση του εθελοντισμού!

Με στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού και την καλλιέργεια κουλτούρας κοινωνικής προσφοράς, κυρίως ανάμεσα στους νέους, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΠΑΚ την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022.

Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, το Πρωτόκολλο υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του ΠΣΣΕ, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κος Ηλίας Δημητρίου. Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του Πρωτοκόλλου, έγινε ανταλλαγή απόψεων και συζητήθηκαν τρόποι αποτελεσματικής συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών εκδηλώσεων και δράσεων σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ και τη συνοδεία του στο ΤΕΠΑΚ, ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης εξέφρασε τη χαρά του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και αναφέρθηκε στους στόχους και τις επιδιώξεις του Πανεπιστημίου που συνοψίζονται στο τρίπτυχο ποιοτική εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία, έχοντας στο επίκεντρο της αποστολής του τον άνθρωπο.

Ακολούθως, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο, με στόχο την ενθάρρυνση και επιβράβευση του εθελοντισμού ανάμεσα στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο ετήσιο Βραβείο Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς που έχει θεσπίσει το Πανεπιστήμιο με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας και των οφελών της συμμετοχής και δραστηριοποίησης των νέων, κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής, Το βραβείο απονέμεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΕΠΑΚ που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν και που αποτελούν πρότυπο στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα αξιόλογη συμβολή σε οργανισμούς φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Ο Καθηγητής Ζαφείρης αναφέρθηκε επίσης στη σύσταση Επιτροπής Ισότητας από το Πανεπιστήμιο, η οποία έχει ως στόχο την υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο για την πολιτική του Πανεπιστημίου όσον αφορά στην ισότητα, στις ίσες ευκαιρίες των φύλων, στην ενδυνάμωση της γυναίκας και τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Καταλήγοντας, ο Πρύτανης συνεχάρη το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για το σημαντικό έργο και τη διαχρονική προσφορά του προς την κυπριακή κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δημητρίου εξέφρασε και τη δική του χαρά για τη συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και συνεχάρη το Πανεπιστήμιο για τις δράσεις που αναλαμβάνει για ενθάρρυνση και επιβράβευση του εθελοντισμού, μια έννοια η οποία είναι, όπως είπε, άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ο κ. Δημητρίου είπε πως το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, συστάθηκε το 1973 με σκοπό τον συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και την υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς τη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Το 2006, πρόσθεσε, η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην ψήφιση του ‘Περί Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου’ γεγονός που έδωσε στο Συμβούλιο την αναγκαία νομική υπόσταση να ασκεί πιο αποτελεσματικά τον ρόλο του, αποκτώντας καινούρια διάσταση, νέο πλαίσιο λειτουργίας και καινούριες ευθύνες και αρμοδιότητες που καλύπτουν πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και το περιβάλλον.

Ανέφερε, επίσης, πως κάτω από την ομπρέλα του ΠΣΣΕ λειτουργούν σήμερα πέραν των 420 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες αναπτύσσουν εθελοντική δράση και προσφορά προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας, σημειώνοντας, τέλος, πως ο ρόλος του ΠΣΣΕ αναβαθμίστηκε τα τελευταία χρόνια, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερες αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες ως προς τον ρόλο του απέναντι στην κοινωνία.

Από πλευράς του ΤΕΠΑΚ, το παρών τους στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Δρ Κώστας Χόππας, τα μέλη του Συμβουλίου, κ.κ. Τάκης Γαβριηλίδης και Κατερίνα Νικήτα, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης (ΥΕΠΔ), Δρ Μαρίνος Βουκής, οι Λειτουργοί της ΥΕΠΔ κ.κ Γιώργος Μιχαήλ και Χριστίνα Βασιλείου καθώς και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ οι οποίοι συνεισφέρουν και σχετίζονται με τον εθελοντισμό.

Από πλευράς του ΠΣΣΕ, συνόδευσαν τον Πρόεδρο του, κ. Ηλία Δημητρίου, ο κ. Δήμος Θωμά και κ. Ανδρέας Παπαγεωργίου, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.