Μάθε τι πιστεύουν τα κυπριακά πανεπιστήμια για τους φοιτητές τους σήμερα!

English Language and Literature - UCY
engageny.org

Ο θεσμός της εκπαίδευσης είναι αδιαμφισβήτητα υψίστης σημασίας για τους νέους της χώρας μας, μιας και ολοένα και περισσότεροι νέοι δουλεύουν σκληρά ώστε να αποκτήσουν μια θέση στα πανεπιστήμια της χώρας μας ή και στο εξωτερικό.

Έχεις, όμως, ποτέ αναρωτηθεί τι άποψη έχουν τα κυπριακά πανεπιστήμια και οι εκπαιδευτικοί σήμερα για φοιτητές και μαθητές αντίστοιχα;

Απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα σου δώσουμε, βασισμένοι σε μια πρόσφατη έρευνα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus.

Να λοιπόν τι πιστεύουν τα κυπριακά πανεπιστήμια για τους φοιτητές τους:

1Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί με όσα βλέπουν σήμερα;

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, και ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια, πιστεύουν πολύ στις νέες γενιές που θέτουν στόχους, στην εκπλήρωση των οποίων μπορούν να έρθουν πιο κοντά μέσω των διαφόρων πανεπιστημίων.

Έρευνα Ο.ΝΕ.Κ. – Παρουσίαση: “Γνώσεις & Δεξιότητες με Χαρακτήρα”

Όσον αφορά μάλιστα την άποψή τους για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (83%) δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο, ενώ 11% των εκπαιδευτικών δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένοι και 6% λίγο ικανοποιημένοι.

2Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος;

Η μεγαλύτερη αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο αποτελεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Νεολαίας, η απειθαρχία των μαθητών γενικότερα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πτυχών.

Έρευνα Ο.ΝΕ.Κ. – Παρουσίαση: “Γνώσεις & Δεξιότητες με Χαρακτήρα”

Πέρα από αυτό, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως ο μειωμένος διδακτικός χρόνος, ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του συστήματος και ο συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης είναι επίσης μεγάλες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο, που ακολουθούν την απειθαρχία που επικρατεί εκ μέρους των μαθητών/φοιτητών.

3Πόσο σημαντική πιστεύουν ότι είναι η συμβολή των πανεπιστημίων στην μελλοντική πορεία των φοιτητών;

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Νεολαίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θεωρεί ότι οι νέοι είναι κατά 90% προετοιμασμένοι ώστε να βρουν μια θέση εργασίας μετά την αποφοίτησή τους.

Μάλιστα, το 62% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πιστεύει ότι η ένταξη στο πρώτο εργασιακό περιβάλλον θα είναι αρκετά ομαλή.

Τέλος, σχετικά με την ενημέρωση που παρέχεται στους φοιτητές όσον αφορά την εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτησή τους, το 66% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο συμβάλλουν ώστε οι φοιτητές να είναι επαρκώς ενημερωμένοι περί του θέματος.

Έρευνα Ο.ΝΕ.Κ. – Παρουσίαση: “Γνώσεις & Δεξιότητες με Χαρακτήρα”

Με βάση τα πιο πάνω, ο Οργανισμός Νεολαίας διαμόρφωσε ολοκληρωμένες θέσεις και κατέθεσε μια πρόταση πολιτικής για όσα μπορούν να γίνουν από την πολιτεία, ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες της νέας γενιάς. Η πρόταση πολιτικής αφορά στην εισαγωγή της καινοτομίας των πρότυπων θεματικών σχολείων STEAM.

Tα σχολεία STEAM, από τα αρχικά των λέξεων «Science», «Technology», «Engineering», «Art» και «Mathematics», αναπτύσσουν άριστα τις οριζόντιες δεξιότητες, όπως αυτές της επικοινωνίας, της ομαδικότητας και της δημιουργικότητας. Το πρόγραμμα STEAM schools θα λειτουργήσει σε πιλοτική φάση στις υποδομές του ΟΝΕΚ σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο στις αρχές του 2019.


Εσύ κατά πόσο συμφωνείς με τα πιο πάνω; Μοιράσου μαζί μας τη γνώμη σου στα comments!